Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» REFORMI REFORMI REFORMI
18th May 2011, 01:26 by wem3

» PROGRAMI IPHONE
17th May 2011, 23:47 by wem3

» INFEKTOLOGIJA
17th May 2011, 23:23 by wem3

» GASTROENTEROHEPATOLOGIJA
17th May 2011, 22:44 by wem3

» BODY MASS INDEX
17th May 2011, 22:33 by wem3

» HEMATOLOGIJA
17th May 2011, 22:01 by wem3

» PEDIJATRIJA
17th May 2011, 21:58 by wem3

» PEDIJATRIJA
11th May 2011, 21:22 by wem3

» GASTROENTEROHEPATOLOGIJA
11th May 2011, 21:20 by wem3

Social bookmarking
Bookmark and share the address of wem3 on your social bookmarking website
FACEBOOK Forum for students of medicine Skopje Macedonia
Medicinari Skopje

Create Your Badge
CHECK YOUR HEALTH ONLINE

PRASANJA DERMATOVENEROLOGIJA 2

Go down

PRASANJA DERMATOVENEROLOGIJA 2

Post by wem3 on 13th December 2009, 20:21

Кожни аднекси се
- Лојни и потни жл.
Паракератоза е:
- Непотполна кератинизација,при што кл.не содржат јадра
Слоеви на ешидерм:
- Базале,спинозум,гранулозум,луцидум,цорнеум
Кинење на дезмозоми и создавање на интраепидерм.шуплина е:
- Акантолиза
Ефлоресценција на ниво на кожа е:
- Макула
Базална мембрана е
- Го одвојува и поврзува епидермот во дерм
Епидермисот го сочинуваат:
- Спинозум-назабен слој
Времето на диферен.како рамнотежа помеѓу создавање на кератиноцити преку митози изнсува:
- 26-30 дена
Некератински клетки во епидермис НЕ СЕ:
- Меланоцити,лангер,меркелови
Нклеточни елементи во дермис се:
- Еластични влакна
Во дермис НЕ се сместени:
- Кератиноцити
Кожни аднекси НЕ се :
- Субкутис
Елементи на дермис се.
- Папиларе и ретикуларе
Примарни клетки во хиподермис се:
- Липоцити
Усните како влез во оралната НЕ ГИ сочинуваат:
- Фоликули
Туника проприа мукозе локалистички и структурно одговара на :
- Кориум,кутис
Влакната како кератинизирани творби се инплантирани во кожа како:
- Фоликул
Кои од наведените НЕ припаѓаат во хистопат.процеси:
- Казеозна некриза
Кој не му припаѓа на дермот и хиподермот:
- Спонгиоза
Ефлоресценција под ниво на кожа е
- Улкус
Високи издолжени папили во дерм е
- Папиломатоза
Задебелување на спинозум поради хиперплазија
- Акантоза
Силно изразен интрацелуларен едем:
- Спонгиоза
Иреверзибилен процес кој завршува со смрт на клетка:
- Некроза
Задебелување на корнеален слој со засилена кератинизација се нарекува
- Хиперкератоза
Абнормално и предвремено кератинизирани кератоцити се нарекува:
- Дискератоза
Нецелосно кератинизирани кератиноцити:
- Паракератоза
Распад на ПМНЛЕ и создавање нуклеарен прав
- Леукоцитоклазија
Најповршен дефект с нарушување на интегритет на епидермис
- Ерозија
Компактна промена со конзистенција на дрво,со задебелен корнеален слој :
- Кератоза
Под ниво на кожа
- Дерматосклероза
Пукнатина во агли на усни и анус се означува
- Фисура
Наброј 3 ефлоресценции над ниво на кожа:
- Везикула,була папула
Три ефлоресценции под ниво на здрава кожа:
- Апсцес,улкус,атрофија
Вудово светло кај:
- Дерматомикози
Рутински лабо.анализи:
- Крвна,седиментација,уроанализа
Микробиолошко испи.е задолжително кај инфективни дерматози и:
- СТД
ВДРЛ р-ја,ТРНА,РВК, имунофлуоресценти методи се :
- Серолошки методи
ДЕРМАТИК е
- Подлога+ активна супстанца
Кои дејства им припаѓаат на подлогите:
- Врши депигментација
Локалните кортико препарати делуваат :
- Антиинфламаторно
Несакани дејства на локални кортико препарати НЕ СЕ:
- Хиперкератоза
Антихистаминици како системска терапија се употребуваат кај:
- Алергиски болести
Ретиноиди се лекови на :
- Витамин А
Антихистаминици имаат:
- Антипруригинозно дејство
Импетиго цонтагиоса може да биде предизвикан од:
- Стафилококус ауреус
Ситно веикулозниот тип на импетиго контагиоза е од:
- Стрептококус бета хемолитичен
Во терпаија на класичен импетиго контагиоса се користи :
- Локален антибиотик
Која е најтешка витално загрозувачка состојба од стафило.егзотоксин
- СССС
Стафилококна афекција на површен дел на фоликул која клинички се манифестира со фоликуларно сместена мала пустула:
- остео фоликулитис стафилогенес Бокхарт
која лаб.метода ке ја примените за еризипел:
- АСТ
Терпија на избор кај еризипел:
- Пеницилин
Бактериско апсцедирачко воспаление на фолкул и на перифоликуларно ткиво
- Фурункул
Хронично некротизи.воспаление на потни жл.
- Хидраденитис супуратива аксиларис
Која не спаѓа во пиодермии:
- Лепра
Дифузно гнојно воспаление на кожа и поткожно со пробив кон фасција:
- Флегмона
Бенигна контаг.болест на новоордено предизвикана од коагулаза + стаф
- Пемфигус епидермикус неонаторум
Инокулација на ТБЦ во кожа на дете кое не е вакцинирано ќе предизвика:
- Туберкулозис кутис примарис
Туберкулиди се
- Небактериски ерупции на кожа,заради распаднати прдукти од предизвикувачот или ткивата
Erythema induratum Bazin спаѓа во групата на :
- Инфективни грануломатозни болести
Tuberculosis miliaris cutis спаѓа во:
- Негативно алергиска група на кожна туберкулоза
Форма на туберкулоид со минимална манифестац на некротизи папули и хроничен тек се означува:
- Tuberculosis cutis papulonecrotica
Честа хронична прогредирачка форма на ТБЦ која ги зафаќа кожата и слузниците со ЛУПОМ
- Tuberculosis vutis luposa
Во клинички манифест на ТБЦ се набројуваат сите , ОСВЕН :
- Lupus erythematodus,kerion celsi,sarcoidisis,lupus vulgaris
Тинеа е термин кој се корити за дефинирање на:
- Микотични инф
Медицинска класификација на габи која се заснова на предиз
- Квасници
Болести предизвикани од дерматофити кои го инвадираат кератински слој на кожа,влакна и нокти
- Тинеа
Трихомикози се микотични инфекции на :
- Влакна
Sycosis parasitaria е габична инф локализирана на :
- Брада кај возрасни мажи
Кои од посочените инф се манофестираат на стапало
- Tinea interdigitalis,dishidrosiformis,squamohyperkeratotika
Кој од тетрадата симптоми кај фавус не е карактеристичен
- Акутна силна инфламација
Палмоплантарниепидермомикози клинички може да се манифестираат како
- Dishidrosiformis
Onyxis et perionyxis :
- Candidamycetica
Кандида инфекција во усна празнина најчесто се манифестира како :
- Soor
Candidiasis oralis може да се манифестира како :
- Хронична атрофична кандидијаза
Која од наведенита кандида инф има малгиен потенцијал:
- Акутна хиперпластична кандидијаза
При сомневање на кандида инф треба да се нарави испитување на:
- Гликемија и урина
Габична сапрофитија на епидермис предизвикана од Pityrosporum orbiculare се именува како :
- Dermatitis seborrhoica
Гризеофулвин НЕ делува кај:
- Фавус,кандида,тинеа капитис
Kerion Celsi е
- Длабока трихомикоза
Синоним на оnyhomycosis е
- Dermatophytica
Scabies е
- Дерматозооноза
Инкубација кај скабиес е
- 2 месеци
Терапија кај скабиес се спроведува со
- Локални антипаразитарни лекови
Кај возрасни кл.маниф. на скабиес не се присутни на:
- Дланки и табани,интерскапуларниот триаголник,лицето
Педикулоза вошливост може да се манифестира како :
- Pediculosis corporis
Која од посочените е паразитарна:
- Скабиес
Пренесувач на рекурентна треска и пегав тифус е:
- Педикулосис хуманис вар. Корпорис
Која од посочените дерматози нема вирусна етиологија
- Condylomata lata
Ак.појава на везикуло-автозни промени на орална слузокожа предизвикана од ХСВ-1 се именува:
- Gingivostomatitis herpetica
Бенигни епидемални изрсатоци на кожа причинети од ХПВ-2 се нарекуваат:
- Веруцес
Во Тх на Condylomata acuminate може да се користи се освен:
- Антибиотици
Вирусна самолимитирачка инф.со Покс се означува како :
- Molluscum contagiosum
Која од посочените е со вирусна етиологија:
- Гингивостоматитис херпетика
Серопозивитет на ХСВ-1 е присутен кај:
- Повеќе од 85% возрасни
Вирусот на варицела зостер е во групата на
- ДНК
Инкубација на перигенитални ХСВ инф.предизвикани од ХСВ-2 изнесува:
- 3-4 дена
Целосна санација на Херпес зостер промените настануваат по:
- 2-3 недели
Која од посочените болести е со вирусна етиологија:
- Condylomata acuminate
Verrucae genitalis-Condylomata accuminata се предизвикани од :
- ХПВ
HIV болеста е :
- Инфективно/имунолошко заболување со вирусна етиологија
ХИВ инф.може да се пренесе на сите освен:
- Воздух
Според својата градба ,ХИВ припаѓа на :
- РНК
Скоро сите ХИВ инф. Имаат промени на кожа, најчести се:
- Дерматитис диссебороика
Системски васкуларна неоплазија на кожа и на слузокожи во форма на едем и тумор кај ХИВ :
- Карпоши сарком
Oral hayri leukoplakia предизвикана е од :
- Кандида албиканс
Дг кај Сида се поставува преку:
- Тестови кои го идентификуваат вирусот
Инкубација на гонореја е :
- 3-7 дена
Лимфните јазли кај склераденитот се :
- Зголемени,тврди,не се сраснати,подвижни,не улцерираат
Дополни:
- Сифилис секундарна или syphilis resolutiva
Хр.инфекти забол. Со циклични активни и латент периоди се нарекува:
- Сифилис
Што го сочинува примарниот комплекс кај сифилис
- Scleradenitis regionalis
Инкубација на сифилис изнесува:
- 3 недели
Првиот стадиум на сифилис трае:
- 9-10 недели
Која од следните карактеристики за улкус дурум не е точна:
- Болен
Која од наведените карактеристики за рег.склераденитис не е точна.Лимфнити јазли се :
- Болни
Улкус дурум заедно со рег.склераденит сочинуваат:
- Сифилистичен примарен комплекс
Нелекуваниот прв стадиум на сиф трае:
- 4-8 недели
Jarish-Herxheimer ова р-ја ( заокружи го неточниот податок)
- Алергиска р-ја
Вториот стадиум на сифилис е резултат на:
- Хематогена дисеминација
Промените во втор стадиум се локализирани на :
- Слузокожа
Што не е точно за втор стадиум на сифилис:
- По прележан сек.сифилис остануваат трајни последици
Промените на капилициумсе јавуваат како :
- Alopecio areolaris syphilitica
Сифилитични енантеми се:
- Plaques muquenses
Condylomata акумината е со :
- Вирусна етиологија
Колку % на нелекувани може да се јави терцијарен сифилис:
- 25%
Кој од посочените податоци за промени на кожа НЕ е карактер. За сифилис деструктива:
- Промените на кожа се симетрични
Сквамозни егзантеми локализирани на граница на чело со коса во вид на венец :
- Corona veneris
Наброј ги промените во усна празнина:
- Plaques muquents
Третиот стадиум на сиф го сочинуваат:
- Тубероул еросерпиниозни сифилиди
Сифилис connatalis настанува во текот на гравидитет и е резултат на :
- Трансплацентарен пренос
Сифилис конаталис тарда се појавува помеѓу:
avatar
wem3
Admin

Posts : 140
Points : 384
Reputation : 0
Join date : 2008-04-08

Character sheet
MOBILE:
100/100  (100/100)

http://wem3.team-talk.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum